Gebeurt het wel eens dat uw geheugen u net op een belangrijk moment in de steek dreigt te laten? Valt het u moeilijk een vreemde taal of een cursus aan te leren? Vindt u het moeilijk naar een voordracht te luisteren en tegelijkertijd notities te nemen? Als we even ingaan op de wijze waarop we informatie in onze hersenen opnemen, is dat eigenlijk niet zo verwonderlijk. Onderstaande grafiek toont aan hoelang en hoe goed ons geheugen de ingestudeerde materie blijft vasthouden:

Hoelang en hoeveel blijven we onthouden

uren

Beangstigend, nietwaar? De cijfers liegen er nochtans niet om: wie niets doet met de verworven informatie, zal er na 48 uur nog nauwelijks 5% van overhouden. Om de informatie blijvend in het geheugen op te slaan, is regelmatige herhaling nodig.

Hoe kan Brainmapping daarbij helpen? Het principe is eenvoudig. In plaats van ons geheugen te dwingen zich op de informatie in te stellen, stelt Brainmapping de informatie op het geheugen in door die informatie in een andere vorm te gieten. Daardoor wordt de informatie doeltreffender in het geheugen opgeslagen.

Brainmapping is een methode waarbij de informatie niet-lineair wordt opgetekend. De kernwoorden worden uit de informatiestroom gezeefd en op een blad papier (A4 in landscape-vorm) opgetekend. Daarbij worden die kernwoorden niet onder elkaar genoteerd, maar op een gestructureerde wijze: het belangrijkste kernwoord in het midden en de andere kernwoorden eromheen, met verschillende associaties naar het centrale kernwoord. Dit stukje papier, waaraan een buitenstaander misschien niet direkt een touw zal kunnen vastknopen, wordt aldus een goede voorstelling van de manier waarop de informatie in uw geheugen werd opgetekend. Het wordt een kaartje waarop u toch alles kunt terugvinden wat u geleerd heeft.

Na deze opleiding (2 dagen) zult u in staat zijn:

  • beter en langer cijfers, namen (van mensen) en gegevens te onthouden
  • beter associaties/verbanden tussen zaken te zien en te leggen
  • beter uw visueel geheugen te ontwikkelen
  • minder “hindernissen” tot creatief denken te ervaren
  • al uw zintuigen beter en in grotere mate te leren gebruiken