Wat hebben studenten, ingenieurs, managers, wetenschappers, politici en juristen gemeen? Dat zij voortdurend aan het lezen zijn, op zoek naar precies die stukjes belangrijke informatie die daar ergens in die papierhoop verschuild zitten. Kranten, boeken, romans, WWW-documenten, enz. geven informatie in een lineaire structuur omdat dit één van de meest veelzijdige en eenvormige methodes is om informatie op te slaan en te verspreiden.

De snelheid waarmee we die informatie kunnen verwerken, wordt hoofdzakelijk beperkt door onze leessnelheid. Snellezen is een techniek om uw leessnelheid te verbeteren. Zoals aangetoond in onderstaande grafiek, ligt een verdubbeling van de leessnelheid in ieders bereik.

Snellezen

gebruikerstype

Gebruikerstypen zijn respectievelijk: gemiddelde volwassen lezer, gemiddelde ervaren lezer, geoefende snellezer, deskundige snellezer. Deze worden bepaald op basis van het aantal gelezen woorden per minuut.

Maar snellezen alleen is uiteraard nog niet genoeg. U moet die informatie ook nog kunnen verwerken, zo niet is de inspanning tijdverlies. Daarom is het aantal pagina’s dat u in een bepaalde tijd kunt lezen niet het enige criterium. Ook wat u van die gelezen hoeveelheid blijft onthouden, is een even belangrijk criterium.

U denkt dat het onmogelijk is 150 pagina’s tekst in minder dan 45 minuten te lezen en toch te weten wat er in die 150 pagina’s verteld werd? Dan kent u de snelleestechniek nog niet. Snellezen helpt u uw geheugen te trainen en uw concentratie te verbeteren.

Na deze opleiding (3 dagen) zult u in staat zijn:

  • sneller en flexibeler te lezen
  • “verkeerde leesgewoonten” doeltreffender te corrigeren
  • betere en zinvollere notities te nemen
  • de essentie van een tekst sneller te achterhalen
  • de hoofdzaken van een lijvig document (tekst, boek, cursus) efficiënter te assimileren
  • de aldus verworven betere leesvaardigheden lang(er) te blijven beheersen